QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NHỮNG LƯU Ý

2020-06-11 09:41:39Nguồn:NovelTokDanh sách thông báo>

QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ NHỮNG LƯU Ý

I. Quy tắc ứng xử của tác giả và biên tập viên


Quy tắc ứng xử:


1. Không được tuyên truyền những nội dung bôi nhọ đội ngũ biên tập viên, công ty và những nội dung gây chia rẽ sự hòa hợp của nhóm tác giả; không được dùng những hành động khiêu khích, châm biếm, cố tình kích động người khác bôi nhọ đội ngũ biên tập và công ty.


2. Tất cả các tác phẩm không được xuất hiện các hành vi như: sao chép, viết lung tung, vi phạm quy định của pháp luật.


3. Khi chưa được sự cho phép, không được tiết lộ bất cứ thỏa thuận tác phẩm, cơ mật công ty nào cho những người hoặc cơ quan có khả năng thăm dò cơ mật.


4. Tác giả có nghĩa vụ tạo ra các tác phẩm xuất sắc và có nghĩa vụ hợp tác với các biên tập viên của ban biên tập để thảo luận và sửa đổi các tác phẩm. Nếu biên tập viên đề xuất sửa đổi, đối với các tác giả hợp tác tốt, biên tập viên có thể nộp đơn xin một khoản tiền thưởng nhất định, hạn mức cụ thể sẽ được quyết định dựa vào kết quả cuối cùng. (Đặc biệt lưu ý: các tác phẩm được yêu cầu sửa đổi thông thường sẽ có cơ hội được quảng bá rộng rãi.)


5. Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc ý kiến nào về đội ngũ biên tập viên hoặc APP, bạn có thể đưa ra các đề xuất hợp lý cho biên tập viên của mình hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng một cách khách quan và lý trí, để chúng tôi có thể phục vụ các tác giả tốt hơn, nhưng nghiêm cấm xuất hiện hành vi bôi nhọ và phá hủy danh tiếng của đội ngũ biên tập và APP một cách chủ quan.


Hình thức xử phạt:


1. Đối với những tác giả tuyên truyền nội dung bôi nhọ đội ngũ biên tập và công ty, chia rẽ sự hòa hợp của nhóm tác giả, sử dụng những hành vi khiêu khích, châm biếm để cố tình kích động nhóm tác giả xảy ra xung đột, sẽ bị hủy hợp đồng ngay lập tức, đồng thời bị trừ toàn bộ phí bản thảo, nếu tình tiết nghiêm trọng, tác giả sẽ phải trả lại tất cả phí bản thảo đã nhận và được bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.


2. Đối với người tiết cơ mật của công ty, dù là biên tập viên hay tác giả, đều bị sẽ ngừng hợp tác vô điều kiện, những người gây ra hậu quả và tổn thất nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý và phải bồi thường kinh tế.


3. Đối với bất kỳ tác giả nào có hành vi đạo văn, viết bừa bãi, v.v., một khi bị phát hiện sẽ ngừng hợp tác ngay lập tức và phải trả lại toàn bộ phí bản thảo đã nhận. Đối với những người gây ra tổn thất, quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý sẽ được bảo lưu.


4. Đối với các tác giả có tác phẩm chất lượng thấp, số liệu không khả quan sau khi được thẩm duyệt liên tục, không làm theo lời khuyên, không phối hợp tiến hành sửa đổi với biên tập viên, ban biên tập có quyền thiện chí thương lượng tạm dừng hợp tác với tác phẩm đó của tác giả, hoặc loại hợp đồng thứ ba sẽ được chuyển đổi sang loại hợp đồng thứ nhất. Sau đó, tác phẩm sẽ không được trả phí bảo đảm cho bản thảo nữa, nhưng tác giả vẫn được hưởng 60% lợi nhuận của loại hợp đồng thứ nhất. Chúng tôi rất hoan nghênh tác giả viết thêm một tác phẩm mới khác và tiếp tục có cơ hội nhận được quyền lợi của loại hợp đồng thứ ba.


5. Đối với các tác giả có bất kỳ đề xuất nào cho APP, nhưng không đề xuất theo cách khách quan và hợp lý, mà cố tình phỉ báng, làm tổn hại đến danh tiếng của công ty và APP, lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần thứ hai sẽ chấm dứt hợp đồng; nếu thành viên trong đội ngũ biên tập viên có những hành vi như trên, sẽ lập tức bị khai trừ không lý do, đồng thời, phải chịu sự giám sát của các tác giả!
NovelTok