Thông báo tạm hoãn cuộc thi S2

2020-10-13 15:37:56Nguồn:NovelTokDanh sách thông báo>

Các bạn tác giả thân mến:

        Rất buồn khi chúng tôi phải thông báo điều này.

        Vì một số lý do bất khả kháng, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định tạm hoãn cuộc thi S2 vô thời hạn. 

        Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự việc này!

        Với tư cách là một công ty văn học quốc tế, chúng tôi luôn cam kết sẽ tiếp tục phát triển văn học mạng Việt Nam và là nơi phát triển tác giả đáng tin cậy. 

        Mặc dù cuộc thi S2 và một loạt phúc lợi liên quan cuộc thi S2 bị hủy bỏ, nhưng có sự hỗ trợ của các tác giả yêu thích sáng tác, chúng tôi sẽ tập trung nhiều nguồn lực hơn nữa để hỗ trợ những tác giả ở lại NovelTok, và cố gắng bồi dưỡng nhiều tác giả Hot trong giới văn học mạng.

        Lưu ý đặc biệt: Chỉ các quyền lợi liên quan đến cuộc thi S2 sẽ bị hủy bỏ, các quyền lợi khác không thay đổi.

 

                                                                                                                                                                                      Bộ phận biên tập NovelTok

                                                                                                                                                                                      Ngày 13 tháng 10 năm 2020


NovelTok